AKTUALITY

202312.9.
VÝZVA PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2023 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2023
posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 26.9.2023. Po tomto datu bude program Shromáždění 2023 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
202318.4.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR - PŘEDEVŠÍM SKLÍPKŮ 1.NP ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR - PŘEDEVŠÍM SKLÍPKŮ 1.NP DO 23.4.2023 - po tomto termínu budou tyto předměty odstraněny a zlikvidovány.
202318.4.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 23.4.2023 - 8:00 ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z GARÁŽÍ A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA - DO NEDĚLE 23.4.2023 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
202328.3.
VÝZVA - UKLÁDÁNÍ ODPADU DO POPELNIC - JEN SMĚSNÉHO !! Popelnice v domě jsou určeny POUZE pro domácí směsný odpad. Papír a plasty, především objemnější obaly a kartóny, patří do kontejnerů na tříděný odpad vedle domu. Odložené osobní věci a drobný nábytek do popelnicové místnosti také nepatří a je nutné je likvidovat na vlastní náklady, nejlépe je odvézt do sběrného dvora Prahy 9, Pod Šancemi 444/1, kde tento odpad od obyvatele Prahy 9 zdarma převezmou.
Firma AVE při odvozu směsného odpadu tyto předměty neodváží a doposud byly likvidovány na náklady SVJ.
V případě že se současná zhoršená situace s odkládáním odpadu v domě nezlepší, budou náklady na odstranění jiného než směsného odpadu z popelnicové místnosti dány k úhradě vlastníkům jednotek, z kterých tento odpad pochází.
20221.12.
ZMĚNA - ODEČET MĚŘIDEL TEPLA A VODY - LEDEN/ÚNOR 2023 Odečet měřidel bude proveden při jejich plánované výměně, která proběhne začátkem roku 2023. Oznámený odečet 12.12.2022 se tedy ruší.
202224.11.
ODEČET MĚŘIDEL TEPLA A VODY - UMÍSTĚNÝCH V BYTECH !! Dne 12.12.2022 od 17:00 DO 18:30 budou provedeny odečty kalorimetrů a měřidel teplé a studené vody, které jsou UMÍSTĚNY UVNITŘ BYTŮ !!
202218.9.
VÝZVA - KONTROLA SKEL ZÁBRADLÍ Vyzýváme vlastníky jednotek, na jejichž balkóně je prosklené zábradlí, aby zkontrolovali neporušenost skel a jejich upevnění. Fotky případných prasklin, nebo uvolnění skel zašlete s popisem na email: vybor@locelot.com
20227.9.
VÝZVA PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2022 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2022 posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 21.9.2022. Po tomto datu bude program Shromáždění 2022 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.

KONTAKTY: VÝBOR

předsedaVladimír Jelínek605295695
člen0
EMAIL: vybor@locelot.com

KONTAKTY: OSTATNÍ

Bestliftosobní a auto výtah724568811
PREemail: poruchy@pre.cz1236
PREv případě nouze224919473
Evropské tísňové číslo112
Policie ČR158
Hasiči150
Zdrav. záchranná služba155
Vodárnypohotovost840111112
Plynárnypohotovost1239
Veoliakotelna800800860
Havarijní technická službaAAA-ZTS233373337
Havarijní technická službaAAA-ZTS603290291

PRÁVNÍ INFORMACE

Datum zápisu6.ledna 2009
NázevSpolečenství vlastníků Ocelářská 344/10, Praha 9
SídloPraha 9, Vysočany, Ocelářská 344/10, PSČ 190 00
Identifikační číslo284 95 420
Právní formaSpolečenství vlastníků jednotek
Zavři